Feragatname (Privacy Policy)

Üyelik ve Web Sitesi Kullanım Koşulları

Bu web sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu web sitesini herhangi bir şekilde kullanmanız burada belirtilen Şart ve Koşulları kabul ettiğiniz anlamına geldiğinden, lütfen bu belgedeki Şart ve Koşulları dikkatle okuyun.

Bu sitede “biz”, “bizim,” “BilgiDubai” ve “BilgiDubai.com ” ifadeleri Eronat Media'yı ve bağlama göre bağlı şirketlerinden birini anlatır. “Siz” bu web sitesine erişim sağlayan ve/veya kullanan kişileri anlatır.

İşbu sözleşme (bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), sitemiz kullanıcısı siz ve Eronat Media arasında akdedilen ve aşağıdaki hususlarda mutabık kalındığını gösterir resmi bir sözleşmedir.

Eronat Media iletişim adresi:

Eronat Media, : +971 4 4588543

İlgi: Web Sitesi Kullanım Şartları,

(mailto:info@bilgidubai.com) Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri.

Eronat Media, Birleşik Arap Emirlikleri’nin, güncel olarak, https://www.bilgidubai.com/ adresinde hizmet veren web sitesini (bundan sonra kısaca “Site” olarak anılacaktır) kullanmakla, ve, aşağıda da belirtildiği üzere, işbu Site üzerinden sunulan hizmetlerden herhangi birini kullanmakla, Sitenin kullanıcısı olduğunuzu ve bu sıfatla ve de Sitede sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam ettiğiniz sürece işbu Sözleşmede düzenlenen kullanım şartlarıyla bağlı olduğunuzu kabul etmiş ve bunlara uyacağınızı taahhüt etmiş olursunuz. Sitede sunulan hizmetlerden kimilerinin kullanımı ek bazı kurallarla düzenlenebilecek olup, söz konusu hallerde sizden anılan ek kuralları kabul ettiğinizi ilgili hizmetlerin kullanımına erişiminiz sırasında beyan etmeniz istenebilecektir. Adı geçen ek kurallar, ilgili hizmetten faydalanmaya başladığınız anda yürürlüğe girecek olup, işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Ayrıca, BilgiDubai Gizlilik Politikası da işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup, Siteyi kullanımınız sırasında BilgiDubai ile paylaştığınız bilgilerinizin tarafımızdan toplanması ve BilgiDubai'nln işbu bilgiler üzerindeki haklarını düzenlenmektedir. Bu nedenle, Siteyi kullanmadan ve sunulan hizmetlerden faydalanmaya başlamadan önce işbu Gizlilik Politikası’nı da okumanız gerekmektedir.

EĞER İŞBU SÖZLEŞME VE AYRILMAZ BİR PARÇASI OLAN GİZLİLİK POLİTİKASI’NDA DÜZENLENEN HUSUSLARLA BAĞLI OLDUĞUNUZU KABUL ETMİYORSANIZ, SİTEDEN VE SUNULAN HİZMETLERDEN FAYDALANMAYIZ. FAYDALANMAYİNİZ.

BilgiDubai, sunduğu hizmetlerde değişiklik yapma, yeni hizmetler sunma ve/veya mevcut hizmetleri kaldırma haklarını saklı tutmakta olup, işbu Sözleşme tüm eklenen, değiştirilen ve/veya kaldırılan hizmetler için geçerliliğini koruyacaktır.

İşbu Sözleşme ve ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası, herhangi bir zamanda ve BilgiDubai'nin tek taraflı iradesiyle, bildirim yapılarak veya yapılmadan değiştirilebilir. Belirtilen şekilde değişiklik yapılması halinde, işbu Sözleşme’nin ve ayrılmaz parçası Gizlilik Politikası’nın değişik güncel metinleri Sitenin ana sayfasında yayımlanacaktır ve değişiklikler yayımlanma tarihinde yürürlüğe girecektir. Değişiklikler yayımlandıktan sonra Siteyi kullanmaya ve sunulan hizmetlerden faydalanmaya devam etmeniz işbu değişiklikleri kabul ettiğiniz ve onlarla bağlı olduğunuzu beyan ettiğiniz anlamına gelecektir. Sözleşmenin ve ayrılmaz parçası Gizlilik Politikası’nın son güncellenme tarihini, metinlerin en sonuna bakarak teyit ediniz. Güncellenme tarihlerini takip edebilmeniz amacıyla, BilgiDubai tarafından Sözleşmenin ve ayrılmaz parçası Gizlilik Politikası’nın en sonunda son değişiklik tarihi belirtilecektir. Bu nedenle, güncel metinlerden haberdar olabilmek için, düzenli olarak Sözleşmeyi ve Gizlilik Politikası’nı Site üzerinden takip etmeniz gerekmektedir.

SİTENİN ve HİZMETLERİN KULLANIMI

Site kullanıcıları ve sunulan hizmetlerden faydalanmak için kaydolmuş kullanıcılar (bundan sonra kısaca “Kayıtlı Kullanıcı” olarak anılacaktır) aşağıdaki hususları kabul ve taahhüt ederler:

Münhasır Kullanım: Kullanıcı hesabınız şahsınıza münhasır olup, hesabınızı üçüncü kişilere kullandırtma ve/veya kullanımını üçüncü kişi ve/veya kurumlara devretme hakkınız yoktur. Aksi takdirde, üçüncü kişilerin kullanımı sonucu ortaya çıkacak zararlardan BilgiDubai sorumlu olmayacaktır.

Şifre ve Güvenlik: Siteye erişiminiz için bir kullanıcı adı (nickname) ve şifre belirlemeniz gerekmektedir ve işbu şifre, kullanıcı adı ve hesabınızın gizliliğini temin etmek kullanıcıların sorumluluğundadır. Bu amaçla, özellikle her kullanımınızdan sonra siteden ayrılırken oturumunuzu kapatmanız önem arz eder.

Kullanıcı adı olarak aşağıdakiler belirlenemez:

  -Üçüncü bir kişinin yerini alma maksadıyla ona ait kullanıcı adı,
  -Herhangi birine ait bir hak ve/veya o hakka ait bilgiler,
  -Yasadışı, meşru olmayan ve/veya üçüncü bir şahsı rahatsız edecek kullanıcı adları.

Kullanıcı adları ve şifreleri ile giriş yapıldıktan sonra ilgili hesap dolayısıyla, söz konusu kullanıcının, BilgiDubai'nln ve/veya üçüncü şahısların uğrayacağı her türlü zarardan bahsi geçen hesabın sahibi kullanıcı sorumludur.

Kullanıcılar, kullanımları bittikten sonra ve fakat Siteden ayrılmadan önce oturumlarını kapatmayı kabul ve taahhüt ederler.

Diğer yandan, kullanıcı hesabınıza ait güvenliğin tehlikede olduğunu düşündüğünüz ve/veya kullanıcı adınız, şifreniz gibi giriş bilgilerinizin üçüncü şahısların eline geçtiğinden şüphe ettiğiniz anda, vakit kaybetmeden BilgiDubai’yi bu durumdan haberdar etmeniz gerekmektedir. BilgiDubai ilgili izinsiz kullanımı takip edebilir, hesabınızı dondurabilir veya gerekli diğer önlemleri alabilir. İzinsiz erişim hakkındaki bildiriminiz, BilgiDubai tarafından bir önlem alınmasını zorunlu kılmaya yeterli olmayıp, hesabınızın izinsiz kullanımı dolayısıyla doğabilecek tüm risk sizin sorumluluğunuzdadır. Site kullanıcıları, işbu maddeye aykırı hareketleri neticesinde doğabilecek hiçbir zarardan ve/veya üçüncü şahısların kullanıcı adlarını ve şifrelerini ele geçirmesi sonucu kullanıcı hesaplarının rızaları hilafına kullanılmasından BilgiDubai'nin hiçbir şekilde mesul olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

Coğrafi Sınırlamalar: Site ve sunulan hizmetler BAE sınırları dâhilindeki kullanımlar için hazırlanmıştır. Kullanıcılar, işbu Sözleşmeye ve her türlü yerel, ulusal ve uluslararası kanunlara ve düzenlemelere riayet edeceklerini kabul ve taahhüt ederler. Yasaklanması halinde Sitenin kullanılması ve hizmetlerden yararlanılması mümkün değildir. Kullanıcılar, kendi hukuk sistemlerinde hizmetlerden faydalanılmasına izin verilmediği takdirde Siteyi ve hizmetleri kullanmamalıdırlar. Kanunlar tarafından yasaklanması halinden hizmetlerden faydalanılamaz.

Kayıtlı Bilgiler: Aşağıdaki hususlarla ilgili tüm sorumluluk yalnızca kullanıcılara aittir:

  -Siteye kullanıcı tarafından sunulan bilgiler ve içerikler,
  -Hizmetlerin kullanımı sırasında kullanıcı tarafından yayımlanan, aktarılan, gönderilen ve sair her türlü erişilebilir kılınan bilgiler (bundan sonra kısaca “Gönderilen Bilgiler” olarak anılacaktır).

İhlallerin Bildirimi: İşbu Sözleşmenin, kayıtlı kullanıcılar dâhil, tüm üçüncü kişiler tarafından ihlali halinde BilgiDubai’yi vakit kaybetmeden bilgilendirmeniz gerekmektedir.

Siteden ve Hizmetlerden Faydalanmanın Kısıtlanması: Eronat Media’nin kesin takdiriyle uygun olmadığını düşünebileceği ve/veya yasadışı bir eylem teşkil edebilecek ya da bu web sitesi için yürürlükteki yasalarca yasaklanan, aşağıdakiler dahil olup bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, her tür eylemi yapmanız yasaktır. Kullanıcılar, aşağıda belirtilen konularda, içerik ve bilgi aktarımı ve paylaşımı ya da Siteye ve Hizmetlere ilişkin hiçbir yükümlülük doğurmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler:

  -Üçüncü şahıslara ait olup izin alınmaksızın kullanılan kişisel veriler (kanunda tanımlandığı anlamda herhangi bir kişiyi ayırt etmeye yarayan her türlü bilgi ve içerik bu kapsamda kabul edilecektir),
  -Üçüncü kişilere ait olup izin alınmaksızın kullanılan ödeme bilgileri (kredi kartı bilgileri Site tarafından muhafaza edilmemektedir),
  -Virüs, zaman bombası, Truva atı, cancelbotlar (bir internet sunucusunda çalışan ve istenmeyen mesajları otomatik olarak internetteki gruplara gönderen program ya da botlardır), solucanlar ve diğer zararlı ya da bozuk kodlar, bileşenler yada cihazları içeren hizmetler/programlar üzerinden Siteye erişim sağlanmayacaktır,
  -Siteye ve hizmetlere erişim için scriptleri, botları ya da diğer otomatikleştirilmiş teknolojileri kullanan bilgi ve içerik,
  -Siteyi ve hizmetleri, zincir mailleri, gereksiz ve kimliği belirsiz mailler göndermek için kullanan bilgi ve içerik,
  -Spam, spim(IM servislerinde kullanılan SPAM tipi), phising, trolling (kullanıcıları internet ortamında bir siteye çekmeye çalışmak) gibi aktivitelerin herhangi bir şekilde kullanıldığı bağlantılar,
  -Telif ve marka haklarını, ticari sırları, patent veya diğer fikri hakları ihlal eden ve, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan, üçüncü kişilerin telifli içeriklerini, ticari markalarını onların uygun rızalarını almadan kullanan ya da üçüncü kişilerin bilgilerini (ticari sır olarak korunup korunmadığına bakılmaksızın) gizlilik yükümlülüğünü ihlal ederek kullanan yahut yayan bilgi ve içerik,
  -Herhangi bir solucan, virüs ya da diğer zararlı, yıkıcı yada bozucu kod yada programları yaymak yada iletmek,
  -Kasten ya da kasten olmadığı önemsenmeksizin, yasal mevzuatı ihlal eden bilgi ve içerik (işbu yasal mevzuat işbu Sözleşmeye uygulanan hukuku, kullanıcıların servis sağlayıcısının ve bilgisayarının bulunduğu yasal düzeni kapsamaktadır),
  -Kendi kimlik bilgilerini gizlemek için Internet Protokolü (IP) başlıklarını taklit eden ya da aksi halde tanımlama bilgilerini değiştirmek için kullanan,
  -İş başvurusu da dâhil olmak üzere, yanıltıcı, sahte ve eksik olarak BilgiDubai’ye sunulan bilgi ve içerik,
  -Siteyi, hizmetleri, servis sağlayıcılarını ve Sitenin bağlı olduğu internet ağlarını engelleyen veya bozan, ya da, Sitenin bağlı olduğu internet ağlarının herhangi bir gerekliliğine, sözleşmelerine, düzenlemelerine aykırı bilgi ve içerik,
  -Diğer kullanıcılar hakkında bilgi toplayan ve biriktiren içerik,
  -Diğer internet kullanıcılarının bilgilerini toplamak ve dağıtmak dâhil, ancak bununla sınırlı olmayacak şekilde, uygulanan hukukun izin verdiği haller müstesna olmak üzere, üçüncü şahısların özel hayatlarını ihlal eden her türlü faaliyete katılım sağlayan bilgi ve içerik,
  -BilgiDubai sunucularına ya da ağa herhangi bir şekilde virüs içeren yazılım yada herhangi bir bilgisayar kodu, dosyası yada herhangi bir bilgisayarın yazılımını, donanımını yada haberleşme aracını engelleme, yok etme yada çalışma fonksiyonlarını sınırlayan herhangi bir programı yüklemek yada yayınlamak,
  -Bu web sitesini Eronat Media’nin, çalışanlarına veya başka kişilere hakaret ve iftirada bulunmak veya Eronat Media’nin itibarını lekeleyecek başka herhangi bir eylemde bulunmak için kullanmak,
  -Bu web sitesine yukarıdakiler dahil ancak sınırlandırmamak üzere, kanaatimizce rahatsızlık veya hasar veren veya Eronat Media veya üçüncü tarafın sistem veya ağ güvenliğini ihlal eden, onur kırıcı, müstehcen, tehdit eden, pornografik veya herhangi bir şekilde kanun dışı herhangi yetkilendirilmeyen materyaller gönderilmesi veya iletilmesi.

İşbu maddenin ihlali nedeniyle ortaya çıkacak her türlü zararın tazmini kullanıcının sorumluluğunda olup, BilgiDubai'nin, iş ortaklarının veya yöneticilerinin, idarecilerinin, çalışanlarının ve sair kişilerin uğradığı zararlar tam ve eksiksiz olarak tazmin edilecektir. Kullanıcıların bu mesuliyeti süreklidir.

Gerçeğe Aykırı Bilgi Yasağı: Kullanıcılar, BilgiDubai’e sahte, yanlış yönlendirici veya gerçeğe aykırı bilgiler vermemeyi kabul ve taahhüt ederler. BilgiDubai’ye aktarılmış olan bilgilerin daha sonradan sahte, yanlış yönlendirici veya gerçeğe aykırı hale gelmesi halinde, söz konusu değişiklik derhal BilgiDubai’ye bildirilecektir.

Dürüstlük Kuralına Uygun ve Tek Profil: Site’ye kayıtlı kullanıcılar tek bir profil oluşturmak zorundadırlar.

BilgiDubai Çalışanlarını ve Temsilcilerini Taciz Etme Yasağı: Kullanıcılar BilgiDubai'nin sunulan hizmetler için görevlendirilmiş çalışanlarını ve temsilcilerini taciz etmeyeceklerini, rahatsız edici, sindirici ve tehditkâr davranışlarda bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

Yasal ve Meşru İfşa: Kullanıcılar, aktardıkları bilgilerin, yürürlükteki mevzuat tarafından öngörülmesi halinde, tek taraflı olarak ve izne gerek olmaksızın, aşağıdaki hallerde BilgiDubai tarafından ifşa edilebileceğini kabul ve beyan ederler:

  Yasalara uymak, yasaların ve yasal prosedürlerin uygulanabilmesi için gereklilikleri yerine getirmek;
  BilgiDubai'nin veya üçüncü kişilerin haklarını, mülkiyetlerini korumak;
  Herhangi birisi (kullanıcılar dâhil olmak üzere) zarar verilmek veya şiddete maruz bırakılmakla tehdit edildiğinde, işbu kişinin sağlığını ve/veya güvenliğini temin etmek.

Garantiden Muafiyet: Bu web sitesinde yer alan tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olması için tüm makul çabayı göstermemize rağmen bu web sitesinde yer alan bilginin doğru veya eksiksiz olmamasından sorumlu tutulamayız. Bu web sitesindeki materyale güvenmenizden doğan sorumluluk tarafınıza aittir. Materyalde ve bu web sitesinde bulunan bilgilerde yapılan her tür değişikliği takip etme sorumluluğunun tarafınıza ait olduğunu kabul edersiniz. İşbu bölüm, uygulanacak mevzuatın izin verdiği en geniş kapsamda uygulama alanı bulacaktır. BilgiDubai, hizmetleri “olduğu gibi” ve “uygulanabilirlik” temelinde sunmakta olup, zımni veya açık, sözleşmesel ya da sair şekillerde, hizmetlerin ve sitenin (içlerinde mevcut bilgiler dâhil olmak üzere) ticari veya bireysel kullanımına ilişkin ve ihlallere karşı hiçbir teminat vermemektedir. BilgiDubai, hizmetlere bağlanım ve erişim ile ilgili hiçbir teminat sunmadığından, hiçbir yükümlülük altında değildir.

Ayrıca, doğrudan BilgiDubai tarafından sunulmayan ve fakat servisler aracılığıyla erişilebilen her türlü fikir, teklif, beyan ve sair bilgi veya içerik, tamamen onu yayınlayana ait olup BilgiDubai’ye karşı ileri sürülemez. İşbu içerik ve bilgiyi yayımlayanlar onlara ait tüm sorumluluğu haizdirler.

BilgiDubai ve sözleşmeli tarafları kullanıcıların verdiği bilgileri doğrulamak için çeşitli yöntemler kullanabilirler. Yine de, bu yöntemlerin hiçbirisi mükemmel değildir ve kullanıcılar, BilgiDubai'nin ve sözleşmeli taraflarının, verilen bilgilerin yanlışlığının tespitinden sorumlu olmadığını kabul ve beyan ederler.

Deneme Fonksiyonları: Zaman zaman BilgiDubai yeni “deneme” (beta) sürümler ve fonksiyonlar ile kullanıcılarının hizmetlerden faydalanma deneyimini sınayabilir. Bu sürümler ve fonksiyonlar yalnızca deneyim geliştirmek amaçlı olup hiçbir şekilde vaat edilmemektedir ve BilgiDubai'nin tek taraflı iradesiyle her zaman değiştirilebilir ve kaldırılabilir. İşbu Sözleşmenin “Garantiden Muafiyet” başlıklı bu bölümünün hükümleri söz konusu dene sürümler ve fonksiyonlar için de aynen geçerli ve yürürlüktedir.

BilgiDubai’ye Ait Olmayan Eylemlerden Sorumsuzluk: Uygulanacak olan mevzuatın öngördüğü en geniş sınırlar dâhilinde, BilgiDubai, hiçbir şart ve koşulda, kullanıcılardan ve/veya servislerden faydalanan sair kişilerden kaynaklanan doğrudan yahut dolaylı, genel, özel, tekrar eden ve telafi edici hiçbir zarardan sorumlu değildir. Yanlış beyanlar ile kaydolmuş ve/veya diğer kullanıcıları manipüle etmek yahut onlara zarar vermek amacında olan kullanıcıların davranışlarından kaynaklanan itirazlar, kayıplar ve zararlar dolayısıyla ileri sürülebilecek sorumluluk da bu hükme tâbidir.

Aktarım: Bu web sitesine elektronik posta veya başka yollarla aktardığınız kişisel olmayan her tür yazışma veya veri, soru, yorum, öneri vb. materyalin gizli ve tescilli olmadığı kabul edilecektir. Aktardığınız veya yayınladığınız her şey Eronat Media’nin mülkü haline gelir ve çoğaltma, kamuya açma, aktarma, yayınlama, yayımlama ve ilan etme dahil olup bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir amaçla kullanılabilir. Ayrıca, Eronat Media bu web sitesine gönderdiğiniz herhangi bir yazışmadaki her tür fikri, grafik sanat çalışmasını, icadı, geliştirmeyi, öneriyi veya konsepti (ürün geliştirme, üretme, reklam ve pazarlama dahil olup bunlarla sınırlı olmaksızın) herhangi bir amaçla kullanmakta serbesttir. Söz konusu kullanım bilgileri, ibraz eden tarafa tazminat hakkı vermez. Bilgileri göndererek ibraz ettiğiniz materyal/içeriğin sahibi olduğunuzu, bunların iftira niteliğinde olmadığını ve Eronat Media tarafından kullanımının herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal etmeyeceğini ya da yürürlükteki yasaların ihlaliyle karşı karşıya bırakmayacağını garanti edersiniz. Eronat Media gönderilen bilgileri kullanmakla yükümlü değildir.

Fikri Mülkiyet Hakları: Bu web sitesindeki her tür metin, resim ve diğer materyale ait tüm telif hakları, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet hakları Eronat Media’ya aittir veya ilgili sahibinin izniyle siteye dahil edilmiştir.

Bu web sitesinde gezinebilirsiniz ve yazdırma veya bir sabit diske indirme yoluyla ya da başka şahıslara iletme amacıyla alıntılarını çoğaltabilirsiniz. Bu, yalnızca hiçbir telif hakkını veya patent bildirimini ihlal etmemeniz ve bu tür çoğaltmaların üzerinde aşağıdaki ticari markanın görünmesi kaydıyla yapılabilir. Bu web sitesinden çoğaltılan hiçbir şey satılamaz veya ticari kazanç amacıyla dağıtılamaz, değiştirilemez ve başka herhangi bir tür çalışmaya, yayına veya web sitesine dahil edilemez.

®BilgiDubai Eronat Online Media’nın Tescili Ticari Markasıdır. Tüm hakları saklıdır.

Bu web sitesinde sergilenen ticari markalar, logolar, karakterler ve hizmet markaları (topluca “Ticari Markalar”) Eronat Media’ya aittir. Bu web sitesinde bulunan hiçbir şey, sitede sergilenen herhangi bir Ticari Marka’ya ait lisansın veya kullanım hakkının verildiği olarak yorumlanamaz. Bu web sitesinde sergilenen Ticari Markaları veya diğer herhangi bir içeriği, işbu Şart ve Koşullar’da belirtilen durumlar hariç kullanmanız/kötüye kullanmanız kesinlikle yasaktır. Ayrıca Eronat Media’nin fikri mülkiyet haklarını, gerekli hallerde yasaların izin verdiği ölçüde hukuki ve cezai olarak sonuna kadar koruyacağı, korumak için hukuken mümkün ve geçerli her türlü tedbiri alacağı burada açıkça beyan edilir.

Gizli Bilgilerin Kullanımı Yasağı: Kullanıcılar;

  Gizli Bilgileri,
  Sair telif haklı içeriği, ticari markayı, hizmetler aracılığıyla elde edilebilecek müseccel bilgileri,

BilgiDubai'nin veya işbu bilgilerin sahibinin önceden alınmış muvafakati olmadıkça, yayınlamamayı, kopyalamamayı, aktarmamayı, ifşa etmemeyi, kamuyla paylaşmamayı, bunlardan türev herhangi bir çalışma yapmamayı, yaymamayı, bunları ticari amaçlı kullanmamayı ve/veya bunların kopyasını çıkartmamayı kabul ve taahhüt ederler.

Başka Web Sitelerine Bağlantılar: Sitede, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, reklam verenler gibi BilgiDubai'nin sahibi olmadığı üçüncü kişilerin internet sitelerine linkler (bağlantılar) verilmiş olabilir ve bu durumda Eronat Media bu diğer web sitelerinin içeriği, verdiği bilgilerin doğruluğu veya bu sitelerin işlevinden hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bağlantılar iyi niyetle verilmiştir ve Eronat Media bağlantı verdiğimiz diğer web sitelerinde daha sonra yapılan değişikliklerden sorumlu tutulamaz. Başka web sitelerine bağlantı verilmesi bu sitelerin Eronat Media tarafından desteklendiği anlamına gelmez. Sitemizde bağlantı verilen reklamlara veya sponsorların düzenlediği çekilişlere veya tanıtımlara katılımınız, bu sitelerle olan bireysel yahut ticari ilişkileriniz (ki burada, malların ve hizmetlerin teslimi ve ödemesi dâhil, işbu reklam verenlere ve sponsorlara iradi olarak verdiğiniz her türlü kişisel bilgiler, onlara taahhüt ettiğiniz her türlü kurallar, şartlar ve akdi beyanlar) tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Kullanıcılar, bu tür ilişkileriniz, reklam veren ve sponsor firmalar ile bilgi paylaşımınız ve hizmet sayfalarımızda bu kişilere link verilmiş olması nedeniyle ortaya çıkabilecek zararların ve mağduriyetlerin, hiçbir şekilde BilgiDubai'nin sorumluluğunda olmadığını kabul ve taahhüt ederler. Ziyaret ettiğiniz tüm diğer web sitelerinin yasal ve gizlilik bildirimlerinden haberdar olmanızı ve bunları dikkatle okumanızı öneririz.

Veri Toplama
Sitemiz, cihazınızı tanımamıza ve sitelerimizi nasıl kullandığınızı anlamamıza yardımcı olmak için üçüncü taraf ortakların [NextRoll gibi] teknolojilerini kullanır, böylece hizmetlerimizi ilgi alanlarınızı yansıtacak şekilde iyileştirebilir ve size [ürünler ve ürünler hakkında reklamlar sunabiliriz. /veya hizmetler] sizi daha çok ilgilendirecek. Spesifik olarak, [NextRoll/bu ortaklar], aşağıdakileri yapabilmemiz için sitelerimizdeki/sitelerimizdeki etkinliğiniz hakkında bilgi toplar:

site(ler)imizdeki trafiği ve tarama etkinliğini ölçmek ve analiz etmek;
[İsteğe bağlı: Bu açıklamayı içeren kampanyalar yürütmek için Medya Hizmetlerimizi kullanıyorsanız] üçüncü taraf sitelerde size ürünlerimiz ve/veya hizmetlerimizle ilgili reklamlar gösterin;
[İsteğe bağlı: Kanallar Arası Ölçüm Hizmetlerimizi kullanıyorsanız bu açıklamayı dahil edin] reklam kampanyalarımızın performansını ölçün ve analiz edin;
Cihazlar Arası [İsteğe bağlı: Cihazlar Arası veya AdRoll E-posta Hizmetlerimizi kullanıyorsanız]

E-postalardan elde edilen karma e-posta veya site(ler)imizde toplanan diğer çevrimiçi tanımlayıcılar gibi verileri [NextRoll/ reklam ortaklarımız] ile paylaşabiliriz. Bu, iş ortaklarımızın sizi cihazlar ve tarayıcılar arasında tanımasına ve yayınlamasına olanak tanır. [NextRoll/ortağımız] tarafından kullanılan teknolojiler ve bunların cihazlar arası yetenekleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen NextRoll'un Gizlilik Bildirimine bakın.

Devre Dışı Bırakma

Ortaklarımız [NextRoll gibi], çerezleri engelleyen tarayıcı ayarlarından etkilenmeyebilecek çerez olmayan teknolojiler kullanabilir. Tarayıcınız bu tür teknolojileri engellemenize izin vermeyebilir. Bu nedenle, ilgi alanına dayalı reklamcılık sunmak amacıyla bilgilerin toplanmasını ve kullanılmasını reddetmek için aşağıdaki üçüncü taraf araçlarını kullanabilirsiniz:

NAI'nin devre dışı bırakma platformu
EDAA'nın devre dışı bırakma platformu
DAA'nın devre dışı bırakma platformu

Garantiler ve Feragatname: Bu web sitesini sorumluluğu tarafınıza ait olmak üzere kullanabilirsiniz. Bu web sitesi tarafınıza “Olduğu Gibi” ve “Bulunduğu Sürece” esasında sağlanmaktadır ve dolayısıyla Eronat Media bu web sitesindeki materyalin eksiksiz, doğru, güvenilir, güncel olduğu ve üçüncü tarafların haklarını ihlal etmediği; bu web sitesine erişimin kesintisiz veya hatasız olacağı; bu web sitesinin güvenli olacağı; Eronat Media’dan bu web sitesi yoluyla alınan herhangi bir öneri veya kanaatin doğru veya güvenilir olduğu gibi garantiler ve beyanlar dahil açık, zımni, yasal veya (ticari amaçlarla kullanılabilirlik veya tatmin edici özellik ve belirli bir amaca uygun zımni garantileri dahil) diğer herhangi bir tür garanti vermemektedir ve bu manadaki her tür beyan ve garanti işbu belgede reddedilir.

Lütfen belirli yargı alanlarının zımni garantilerin hariç tutulmasını kabul etmeyebileceği, dolayısıyla bu istisnanın sizin için geçerli olmayabileceği hususuna dikkat edin. Lütfen yerel kanunları kontrol edin.

Bu web sitesine veya sitenin herhangi bir özelliğine veya ilgili herhangi bir özellik veya parçasına erişiminizi herhangi bir zamanda haber vermeksizin kısıtlama, askıya alma veya sona erdirme hakkımız saklıdır.

Yükümlülük: Eronat Media ve/veya bu web sitesinin bizim adımıza yaratılmasında, üretilmesinde veya dağıtılmasında çalışan diğer herhangi bir taraf bu web sitesine erişiminizden, siteyi kullanmanızdan, kullanamamanızdan, web sitesinin içeriğinin değişmesinden ya da bu web sitesindeki bir bağlantı yoluyla eriştiğiniz başka herhangi bir web sitesinden ya da bize gönderdiğiniz elektronik posta mesajları sonucunda yaptığımız veya yapmadığımız herhangi bir şeyden kaynaklanan doğrudan, arızi, dolaylı veya ceza gerektiren herhangi bir hasar, maliyet, kayıp veya tazminat için herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmez.

Eronat Media’nin ve/veya bu web sitesinin yaratılmasında, üretilmesinde veya dağıtılmasında çalışan herhangi bir tarafın bu web sitesinde sağlanan materyal ve hizmetleri sürdürme veya bunlarla bağlantılı herhangi bir düzeltme, güncelleme veya sürüm çıkarma sorumluluğu yoktur. Bu web sitesinde sağlanan her tür materyal önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Ayrıca Eronat Media bu web sitesindeki herhangi bir içeriğe erişmeniz, bu içeriği kullanmanız veya indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınıza veya başka herhangi bir malınıza bulaşabilecek virüsler nedeniyle yaşanabilecek kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu web sitesinden herhangi bir materyal indirmeye karar verirseniz, bunun sorumluluğu tarafınıza aittir.

Yürürlükteki yasanın izin verdiği ölçüde bu web sitesini kullanmak veya bu web sitesine erişim sağlamaktan doğabilecek tüm haklarınızdan açıkça feragat etmektesiniz.

Yargı Yetkisi ve Geçerli Kanun:

Eronat Media bu web sitesinde yer alan materyal ve bilgilerin tüm ulusal konumlarda veya dillerde uygun veya mevcut olduğuna dair bir beyanda bulunmamaktadır.

Tarafınız ve Eronat Media, bu web sitesinin kullanımından kaynaklanan veya kullanımıyla ilgili her tür ihtilaf veya davanın Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri hukukuna tabi olduğu ve İstanbul ve Dubai mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine teslim olacağı hususunda mutabakata varır.

Sunulan hizmetlere yahut Siteye yöneltilen şikayetlerin çözülmesi için kullanıcılara veya BilgiDubai’ye hukuk icra mercileri, ilgili usul çerçevesinde, mahkeme celpleri, mahkeme emirleri ve arama emirleri… vb. tebligatlar gönderebilir.

İletişim ve Gizlilik: Hizmetlerdeki değişikliklerin yahut özel tekliflerin kullanıcılara bildirilmesi ve servislerle ilgili iletişim kurulabilmesi için, BilgiDubai, kullanıcılara, rızaen bildirilmiş olması halinde, telefon aracılığıyla ulaşabilir veya kullanıcıların bildirdikleri e-posta adreslerine mail gönderebilir. Kullanıcılar bu şekilde e-posta veya telefon aracılığıyla (yahut rızaen bildirilmiş her türlü kablosuz iletişim numarası üzerinden) iletişim kurulmasını istemiyorlarsa, Gizlilik Politikası’nda belirtilen şekillerde tercihlerini değiştirebilirler.

Sözleşmenin Yürürlüğü ve Sona Ermesi: İşbu Sözleşme, kullanıcıların Siteyi veya hizmetleri kullanmaları anında kendiliğinden yürürlüğe girecek olup kullanımız sona ermediği müddetçe yürürlükte kalacaktır. Herhangi bir sebebe bağlı olarak yahut sebep gösterilmeksizin, açıklama yapılmaksızın kullanıcılar veya BilgiDubai tarafından kullanıcı hesabının herhangi bir zaman sonlandırılması halinde, ilişkiyi sonlandıran tarafın yazılı bildirimi diğer tarafa ulaşıncaya dek yürürlüğü devam edecektir. BilgiDubai, herhangi bir sebep göstererek yahut hiçbir sebep göstermeksizin ve bildirimde bulunmaksızın, , kullanıcılarının hizmetlere erişimini derhal askıya alma veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Ayrıca BilgiDubai, tek taraflı iradesiyle, kullanıcılarının hesap bilgilerini veya verilerini servislerden ve her türlü arşivden kaldırma hakkını da saklı tutar. Kullanıcıların hizmetlerden faydalanma haklarının, işbu Sözleşmeyi ihlal etmeleri nedeniyle askıya alınması halinde, kullanıcılar, BilgiDubai’ye yaptıkları ödemeleri geri alamayacaklarını ve/veya ödemedikleri veya beklemede olan ücretlerinin derhal muaccel olacağını kabul ve taahhüt ederler. Kullanıcılar, “Üyeliğin İptali” bölümünde düzenlenen aşamaları takip ederek yahut aşağıda belirtilen adrese yazılı iptal bildirimi göndererek, hesaplarını sona erdirebilirler:

Eronat Media,

İlgi: Üyeliğin İptali,

(mailto:info@bilgidubai.com ) Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri.

Üyeliğin Herhangi Bir Zamanda Sonlandırılması: Bu bölümde aksi belirtilmedikçe, kullanıcılar, herhangi bir hizmete olan kayıtlarını ve/veya katılımlarını, söz konusu kaydın ve/veya katılımın devamı süresince veya bunların yenilenmesi döneminde linki takip ederek https://www.bilgidubai.com/#login-form / üyelikten çık , her hangi bir zaman sona erdirebilirler.

Ayrıca, kullanıcılar, sözleşme imzaladıkları hizmetlerden, ölüm yahut engellilik sebebiyle faydalanamamaları halinde, kullanıcılar veya onların varisleri, ölüm veya engellilik halinden önce vuku bulmuş ödemeler haricindeki hizmetlerin kullanımı için taahhüt edilen ödemeleri talep edebilirler. https://www.bilgidubai.com/#login-form /üyelikten çık

Bölünebilirlik: İşbu Sözleşmenin kimi düzenlemelerinin yetkili merciiler tarafından geçersiz bulunulması halinde, kullanıcılar, söz konusu geçersiz düzenlemenin, taraf iradelerine en uygun ve taraf yükümlülüğünün bertarafına en az imkân tanıyan düzenlemeler ile değiştirileceğini ve işbu Sözleşmenin geri kalanının geçerliliğine halel getirmeyeceğini kabul ve taahhüt ederler.

Sözleşme Bütünlüğü: İşbu Sözleşme, kullanıcılar ve BilgiDubai arasında, kullanıcıların Siteyi kullanımını ve servislerden faydalanmasını düzenleyen esas sözleşme olup, daha önce aynı amaçla düzenlenmiş ve akdedilmiş diğer sözleşmelerin yerini almıştır.

İş Birliği Yasağı: Kullanıcılar, işbu Sözleşmeden ve Sitenin ve hizmetlerin kullanımından dolayı, BilgiDubai ile aralarında hiçbir iş birliği ilişkisi, ortaklık, iş ilişkisi veya acentelik tesis etmediğini kabul ve beyan ederler.

Devamlılık: Aksi açıkça belirtilmedikçe, kullanıcıların hizmetlere erişiminin sonlandırılması işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Feragat Yasağı: BilgiDubai'nin işbu Sözleşme ile kendisine tanınmış hakları ve yetkileri kullanmaması, söz konusu hak ve yetkilerden feragat ettiği anlamına gelmez.
Kenar Başlıkları: İşbu Sözleşmenin kenar başlıkları, sadece Sözleşme içeriğini belirtmek amacıyla yazılmış olup, hiçbir akdi ya da hukuki etkiye sahip değildir.

Mücbir Sebep: BilgiDubai, kendi kontrolü haricinde gelişen koşullar ve, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, mücbir sebep, hükümet tasarrufu (herhangi bir gerekli lisansın iptali veya tekzibi dâhil), savaş, isyan veya network araçlarının, sağlayıcılarının tahribi ve sair nedenlerden dolayı, kullanıcılarının üyeliklerinin sonlandırılması veya askıya alınması hakkını haiz olup, bu nedenle meydana gelen hiçbir zarardan sorumlu değildir.

Güncellenme Tarihi.

İşbu Sözleşme, 26 Haziran 2021 tarihinde güncellenmiştir.